Startsida Tjänster Våra Fordon Personal Företaget Bilder Miljö    

 

Bärgning:
0176 184 80

Transport:
0176 129 20

Företaget.

Histora
AB Bilbärgarna i Roslagen startades år 2006, som en ombildning av den ensilda firman Roslagsassistans som startades 2005. Under 2005 till mars 2007 var företagets huvudinriktning bärgning, och betjänade kunder i norra Stockholm genom anslutning till Roffes Bilbärgning, bilnummer 259.

Samarbetet med Roffes blev inte riktgit som tänkt och i mars 2007 förvärvar bolaget ett liknande fast mer geografiskt samarbetsavtal med Falck Räddningskår, som då avsåg Norrtälje och Roslagen. Samarbetet med Falck upphörde dock i december 2017, efter hårda förhandlingar så valde bolaget och Falck att gå skilda vägar.
Under slutet av 2017 tecknades dock ett nytt samarbete med SOS International AB som avsåg bärgnings- och assistanstjänster i samma geografisk område.

Till våren 2019 beslutade bolaget att efter närmare 15 år i bärgningsbranschen att avyttra bärgningsverksamheten, vilken köptes av Roslagens Bärgning & Transport AB som även har samarbete med Viking Svergie AB.

Nutid
Parallellt med bärgningsverksamheten startade bolaget 2014 en mer transportinriktad sidoverksamhet som idag utgör bolagets huvudverksamhet, tillsammans med en maskinentreprenad för vinter- och vårunderhåll.

Företaget är och har sedan starten varit helägt och privat.

 
 

AB Bilbärgarna i Roslagen , Box 450, 76124 NORRTÄLJE - Order 0176-12920 - e-mail: info@roslagsassistans.se